Det Välvda Planet (min kandidatuppsats i etnologi).
Serie om runor
3 illustrationer till 20-tal nr 1
Strippserie i Galago nr 138
Saker som var bättre på medeltiden
Gästserie i Sydsvenskan
blomma